Close

Contact

Close

Download brochure

Wat is fijnstof?

Wat is fijnstof?

Fijnstof bestaat uit zwevende deeltjes van verschillende grootte, herkomst en samenstelling die de lucht vervuilen. Over het algemeen zijn deze deeltjes kleiner dan 10 micrometer.

Uit onderzoek blijkt dat fijnstof bij inademing gevaarlijk kan zijn voor onze gezondheid. Zo kunnen vooral deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer bij inademing diep in onze longen terecht komen en zodoende hart-, vaat- en longaandoeningen veroorzaken.

Fijnstof komt voor een klein gedeelte van onschuldige natuurlijke bronnen. Het merendeel ontstaat echter door menselijk handelen. Zo komt er bijvoorbeeld bij intensieve veehouderij, industrie en in het verkeer veel fijnstof vrij.

Gerelateerde artikelen